DOKAZI UČINKOVITOSTI „POZITRONA PLUS"

Kada bi na svijetu postojao instrument koji bi mogao sa sigurnošću ustanoviti koje vrsta zračenja su štetna za ljudsko zdravlje a koja nisu , bilo bi vrlo jednostvno ustanoviti da li

„ pozitron plus „ neutralizira štetna zračnja ili ne . Postoji samo jedan instrument koji može

detektirati i to jedino prisutnost GEOPATOGENOG zračenja ( tokovi podzemnih voda , Hartmanovu mrežu i Curryevu mrežu ) To je „ GENIUS RADIATION METAR „.Mjerenje

ovim instrumentom pokazalo bi vrlo jasno da li i gdje postoje štetna patogena zračenja i kako su ova zračenja neutralzirana primjenom „pozitrona plus“, naravno samo u njegovom radijusu djelovanja . Ovaj instrument može jedino detektirati patogena zračenja ali i ne štetna zračenja koja emitiraju razni električni i elektronski uređaji ( mobiteli,trafo stanice,antene ....)

Međutim i to bi bilo dovoljno da se dokaže efikasnost „pozitrona plus“.


RADIATIONMETAR " GENIUS"


Kako dakle ne postoji način da se dokaže djelotvornost „ pozitrona“kad su u pitanju druge

vrste štetnih zračenja nikakvim instrumentom, morali smo potražiti u tu svrhu dokaze na indirektni način, što znači ispitati svim raspoloživi medicinskim sredstvima kako se ljudsko tijelo i svi njegovi organi ponašaju kada su izloženi utjecaju štetnih zračenja , a kako kada su zaštičeni pomoću „pozitrona plus“.

To smo postigli upravo ovom metodom , za sada.na pet načina :

  1. Testiranjem „pozitrona plus „ na „ INSTITUTU ZA BIOENERGETKU INOVU BILOGIJU BION „ u Ljubljani , gdje su testirani svi vitalni organi ljudskog tijela medcinskim instrumentima koji su bili izloženi raznim poznatim vrstama štetnih zraćenja prije i poslje primjene „pozitona plus“ i na osnovi čega je dodjeljen certifikat o efikasnosti „pozitrona plus“
  2. Testiranjem „pozitrona plus „ pomoću PIP kamere engeskog znansveika Harry Oltfielda , koji je ispitanika skenirao pod utjecajm zračenja mobitela a zatm istog ispitanika koji je bio zaštićen minijaturnm „poztronom plus“, gdje se jasno vidi energetska slika i razlika prije i poslje upotrebe „pozitona plus

Fotografie rezultata ovog pokusa nalaze se na www.pozitron plus.com

  1. Primjenom „ BODDY ENERGY TEST“, zapravo instrumentom za akupunkturnu diag

nostiku njemačkog znanstvenika DR Reinharda Volla može se konstatirati energetski kapacitet pojedinih vitalnih organa u tijelu. Izloženost tijela bilo koje vrste štetnih zračenja odrazit će se na ovom instrumentu bitno smanjenim kapacitetom pojedinih organa,koja su prethodno izmjereni. Primjenom „pozitrona plus „ kapacitet ovih organa ,ne samo da će se vratiti na normalu , nego će se njihov vitalni kapacitet povećati za 50 do 100 %

Detaljno na www.pozitron plus.com

NA KOJEM PRINCIPU JE ZASNOVANO DJELOVANJE "POZITRONA PLUS"

Djelovanje se zasniva na INTERFERENCIJI, odnosno konfrontaciji dvije različite frekvencije

A- Onoj na kojoj se emitiraju zračenja iz raznih izvora a koja jmaju patogeni učinak na ljudsko zdravlje i

B- Onoj koju emitira „POZITRON PLUS„ i to u radijusu kojeg on pokriva ovisno osvojoj veličinu i snazi.

Ova interferencija postiže NEUTRALIZRANJE štetnih posljedice koje emitira frekvencija A.

Naravno opet samo u radijusu djelovanja „POZITRONA PLUS“

Pozitron plus je testiran svim navedenim metodama i dokazao je svoju izvanrednu učinkovitost.Svatko tko se želi uvjeriti u istinitost ove tvrdnje,može se i sam uvjeriti ako koristi neku od navedenih metoda ili instrumenata.


ELEKTRO AKUPUNKTURNA DIAGNOSTIKA DR VOLL-ANajnoviji dokaz o efikasnom djelovanju blokatora štetnih zračenja na zdravlje ljudi POZITRON PLUS, dobiven je zahvaljujući instrumentu Dr Reiharda VOll-a „BODDY ENERGY TEST“, kojim je moguće pomoću akupunkturnih točaka na lijevoj ruci čovjeka ustanoviti bioenergetski potencijal raznih organa u tijelu.


Nakon što se nekoj osobi izmjeri trenutni bioenergetski potencijal pojedinih vitalnih organa i zabilježe dobiveni podaci, u blizinu te osobe postavlja se POZITRON PLUS i nakon 15 minuta ponovo izvrši mjerenje, dobiva se nevjerovatni rezultat: SVI TESTIRANI ORGANI POVEĆALI SU SVOJ BIOENERGETSKI POTENCIJAL OD 50 DO 100 %!
Pored ovog dokaza pomoću „BET„ instrumenta može se dobiti još jedan, vrlo značajan dokaz. Osobi koju testiramo, postavi se ispod brade na glavi mobitel ili daljinski upravljač za otvaranje automobiskih vrata (koji 5 puta štetnije zrači od mobitela !!!)
Nakon 10 – 15 minuta izvršiti mjerenje pomoću „BET„ instumenta, Dobit će se poražavajući rezultati o štetnom utjecaju ovih uređaja na organe u blizini (živci ,srce , žlijezde , pluća ...)
Nako toga uz tijelo osobe koju testiramo, postaviti POZITRON PLUS. Za svega 15 – 20 minuta, svi ovi organi u tijelu funkcionirat će u optmalnom kapacitetu.

Kako funkcionira instrument Dr Vojj-a pogledajte :

Einführung in die EAV - Elektroakupunktur nach Dr. Voll - YouTube


Elektroakupunktura prema dr. Med. Voll-u

Što je "EAV" (EAV)? Ručni EAV

"Elektroakupunktura do punog" je biofizička metoda istraživanja moderne kibernetičke i holističke medicine. Razvijen je u 50-ih dr. Med. Reinhold Voll razvio se i predstavio 1956. po prvi puta širokoj medicinskoj publici. On uzima u obzir i integrira rezultate nove znanstvene fizike, trenutni „konvencionalne medicine” medicini i stomatologiji, ideje homeopatiju i iskustvo stare kineske medicine u akupunkturi.

Dijagnostika medicinskih sustava EAV je sofisticirani dijagnostički i terapeutski postupak. Bavi se kontrolnim i regulacijskim procesima u ljudskom tijelu i njihovim poremećajima. Stoga se EAV koristi za određivanje uzroka akutnih i posebno kroničnih bolesti. Tehnički teško metoda ispitivanja EAV zahtijeva znatnu količinu vremena i izvodi se od strane liječnika, liječnika ili stomatologa osobno.

Kada će se EAV koristiti?

TDV se koristi za određivanje uzroka akutnih i kroničnih bolesti posebno, kao teško doći do takozvane „vegetativni sindromi”. kako bi se utvrdilo kibernetski relevantne konfuznih čimbenika kao što su ostaci infekcija, toksina okoliša, ognjište / Störfeldbelastungen, nedostataka, alergije, osjetljivosti i netrpeljivosti. biti testirana virusi, bakterije, uzročnika bolesti, parazite, patološki promijenjenog organa pripravci, dentalni materijali, metala, soli, pesticidi, herbicidi, fungicidi, boje, otapala, alergije na hranu inducira tvari svih vrsta (disanje kože, želuca / crijeva i slično), koji uobičajeni medicinski lijekovi, elementi u tragovima, vitamini, itd njihovim individualnim, biokompatibilnosti i patološki energetski učinak u složenom povezanog sustava „čovjek”. U svim bolestima koje nisu posljedica nesreće ili fizičke traume, postoji gotovo neograničen medicinska objašnjenja i moguće koristiti. Ograničenja metode da se prekoračiti ako je pacijent izgubio svoju sposobnost da reguliraju cijeli organizam i ne može eliminirati sve potrebne mjere na ovu blokadu.

Proces mjerenja i trajanje mjerenja

Mjerni proces razgrađuje se u dva dijela:

S jedne strane, akupunkturne točke i električki aktivne točke kože početno se ispituju zbog njihovog električnog ponašanja. Cilj u ovom procesu je da se pregled trenutnog fizičkog stanja i energije prepoznati energiju jak i -schwache područja (mjerne pregled), čime stjecanja dijagnostičke i terapijske pristupe za daljnje djelovanje.

S druge strane, odgovarajući usporedbu lijekovi su naknadno iz opsežnog ispitivanja materijala fundus odabrala, koji su u stanju normalizirati energično patološki promijenjene mjerne kože bodova na pacijenta ponovno (test na droge). Osim toga, obično se koriste homeopatski lijekovi.

Trajanje mjerenja ovisi prije svega o potrebnom broju preparata za testiranje u ispitivanju lijeka. Ovisno o količini ovih usporednih pripravaka (50, 100, 150, 200, itd), a da se odgovori redosljedom pitanje pacijenta za terapeuta (npr amalgam stresa tolerancije namirnica, relevantna ukupno opterećenje) može biti do 2 sata potrebnih za vrijeme testiranja od 20 minuta. Dakle, u tom pogledu, u dubini konzultacije s pohađa EAV liječnik mora nužno prethoditi bilo testiranje definirati odgovarajući opseg testiranja na razumnu razinu i pritužbe, problemima, željama i očekivanjima pacijenta sa računa o složenosti i integracije različitih dijelova Upoznati ljude.

ISPITIVANJE POZITRONA PLUS NA INSTITUTU " BION "U LJUBLJANI


Učinkovitost POZITRONA PLUS na čovjeka, znanstveno je ispitana na EUROPSKOM INSTITUTU BION u Ljubljani – INSTITUT ZA BIOELEKTROMAGNETIKU I NOVU BIOLOGIJU.

U svrhu znanstvenog dokazivanja djelotvornosti proizvoda, korištene su mnoge konvencionalne, medicinske dijagnostičke metode, na većem broju ispitanika.

Isti ljudi testirani su dva puta. Kod prvog testiranja uz sebe su imali POZITRON PLUS, a drugi puta testirani su bez korištenja POZITRONA PLUS.

ZNANSTVENIM METODAMA , potvrđen je vrlo visoki ZAŠTITNI UČINAK POZITRONA PLUS, te je dobiven prestižni CERTIFIKAT ZAŠTITNOG UTJECAJA.

.Da bi se prikazali rezultati BION-a nakon provedenog istraživanja bio bi mi potreban prostor od dvanaestak stranica teksta , grafikona i detalja primjene različitih znanstvenih metoda , što ja ovdje ne mogu učiniti , pa ću zato citirati samo neke bitne detalje izvještaja

Ako se želite detaljno upoznati.sa rezultatima ispitivanja učinkovitosti POZITRONA PLUS provedenog na institutu BION,možete ih naći

na adresi ; www.pozitron plus.com u poglavlju " znanstveni dokazi"

Testiranjem zaštite od zračenja mobitela "tomografija Plus - Cell" (u daljnjem tekstu: pozitron) je na zahtjev naručitelja za provjerom kratkoročni učinak proizvoda na različitim fiziološkim parametrima (koža vodljivosti, srčanog ritma, aktivnost mišića, disanje, temperatura i nekoliko drugih izvedenih parametara) kod volontera koji su sudjelovali u ispitivanju. Ljudi su pomoćui uređaj za mjerenje fizioloških parametara koji se prate tijekom poziva pet minuta i petnaest minuta nakon toga (u to vrijeme imao je mobilni telefon je postavljen na čelo). Kroz različite statističke metode su uspoređeni i ocijenjivani vrijednosti navedenih parametara tijekom poziva, i to prije i nakon primjene blokatra „pozitron plus „

Bion Institut Izvještaj o ispitivanju proizvoda "tomografija Plus - mobitel"

Na temelju ispitivanja provedena producent

"POZITRON PLUS - Cell"

dodijelio certifikat zaštitnog utjecaja.

4. ZAKLJUČCI

Ova studija sugerira da zaštita od zračenja mobilnih telefona "Pozitron Plus - Mobitel", u smislu kontrole tijekom i nakon telefona, utječe na ljudski organizam u smjeru veće smirenosti. Navedeni su različiti fiziološki parametri - Positron je smanjio vrijednosti vodljivosti kože, frekvencije disanja, temperature i srčanog ritma s obzirom na kontrolu. Uz korištenje Positrona, vrijednosti promjenjivosti ritma srca povećane su s obzirom na kontrolu. Viša vrijednost ovog parametra pokazuje da je tijelo sposobnije prilagoditi se neočekivanim promjenama. Sve to pokazuje donji oprez na tijelu korištenjem Positron Plus - kartice mobitela uzrokovanih uporabom mobilnih telefona.

Ovaj CERTIFIKAT ZAŠTITNOG UTJECAJA POZITRONA PLUS, vjerodostojan je i u medicinskim, i u znanstvenim krugovima, te u slučaju potrebe, ima snagu i sudskog dokazivanja učinkovitosti POZITRONA PLUS !


Aparatom za BIOREZONANCU BICOM 2000 ( regumed ) može se ustanoviti da li jeljudsko tijelo kontamirano raznim vrstama štetnih zračenja i da li je dekontaminirano primjenom „pozitrona plus“, odnosno da li je neutraliziran učinak štetnog zračenja !


DARKFIELDOVOM metodom analize kapljice krvi također se može ustanoviti da lije ljudsko tijelo kontaminirano nekom vrstom štetnog zračenja i da li je dekontaminirano primjenom „pozitrona plus


CERTIFIKAT "" BION "