POVIJEST OTKRIVANJA

Radiesteziju sam otkrio prije dvadesetak godina i shvatio ju kao prirodnu sposobnost detektiranja raznih vrsta štetnih zračenja. Na početku sam bio malo skeptičan, ali su me ljudi koji su se time već bavili, literatura i vlastito iskustvo uvjerili da se ova osobina može korisno upotrijebiti – čak u zaštiti vlastitog organizma od utjecaja štetnih zračenja raznih vrsta.

Ispočetka sam se orijentirao isključivo na geopatogena zračenja i hartmanovu mrežu – kao jedine, ili najveće uzročnike štetnog djelovanja na ljudski organizam. Detektiranjem takovih tokova pomogao sam sebi i drugima: pomicao krevet, radni stol i sl. i tražio neutralno polje, ako je ikako bilo moguće. Uočio sam bitno poboljšanje zdravstvenog stanja kod sebe, kao i kod onih koji su me poslušali i izbjegavali «opasnost».

No, praksa je pokazala da je često nemoguće pronaći tzv. čisti prostor, bilo zbog premalenih stambenih uvjeta ili već nabavljenog namještaja itd.

Tokom vremena otkrio sam da navedeni klasični oblici štetnog zračenja nisu niti jedini, a niti najopasniji izvori zračenja. Tzv. prirodne izvore kroz povijest su registrirali i ljudi, i životinje, te ih se klonili gdje god su mogli. U literaturi brojni su primjeri takovog ponašanja živih bića.

Novonastali i daleko brojniji oblici štetnog zračenja dolaze iz raznih električnih i elektronskih uređaja kojima smo svakodnevno okruženi u mjestu stanovanja, na radnom mjestu /tv prijemnici, radio aparati, kompjuteri, mobiteli, infracrvene peći itd./ ili su im izvori u okolini /trafo stanice, generatori, transformatori, ulična rasvjeta, antene, dalekovodi, električna mreža ugrađena u zidove, armirani beton, neon itd./.

Ovo mnogobrojno elektronsko «smeće» mnogo je gušće i daleko jačeg intenziteta štetnog zračenja od prvotno spomenutih GEOPATOGENIH izvora. Ubrzo sam shvatio kako je bježanje od svega toga gotovo nemoguće.

Postavio sam si nekoliko pitanja:

da li su svi ljudski organizmi podjednako ugroženi i da li je štetno zračenje za sve istog intenziteta?

Da li činjenica da neki ljudi uopće ne osjećaju smetnje izazvane raznim vrstama zračenja ujedno pokazatelj i da oni zaista nemaju negativne posljedice ili samo nemaju ugrađene signale upozorenja?

Kako prepoznati simptome štetnog zračenja na organizmu?

Proučavajući u praksi utjecaj štetnog zračenja došao sam do zaključka da ljudski organizmi vrlo različito reagiraju. Npr.: uzmemo li indeks od 0 do 100 utjecaj negativnog zračenja toka podzemne vode na osobu A je 7, na osobu B 3, na osobu C 15 itd.

Kako se radijestezijskom metodom određuje što je i koliko štetno ili korisno /negativno ili pozitivno/ posebna je tema koja zalazi u područje izvan okvira ove teme.

Štetnost zračenja ovisi o mnogim faktorima, kao što su: životna dob, genetska ili neka druga predispozicija u odnosu na razne bolesti, postojanje tzv. «ahilovih peta», udaljenost od izvora zračenja, vrijeme boravka na ozračenom mjestu itd.

Naravno da postoji i razlika u reagiranju pojedinca Kod osjetljivijih osoba negativno zračenje će se manifestirati na neki od sljedećih načina:

 • potreba za snom u ranim jutarnjim satima, nakon kritičnih 5, kada treba ustati. nnNoćno znojenje
 • kod jutarnjeg ustajanja osjećaj većeg umora nego kod večernjeg lijeganja
 • bolovi u križima, otečene vene itd.
 • kod žena pojava problema u vezi s jajnicima.maternicom,mokračnim mjehurom i sl
 • kod muškaraca problemi u vezi s prostatom ,čestog mokrenja , pogotovo noću
 • loše i nemirno spavanje /izgužvana posteljina/ posebno između 3 i 5 sati /kad je intenzitet svih zračenja posebno velik/
 • košmarni snovi /tada najvjerojatnije vodeni tok prolazi točno ispod glave/
 • nervoza u nogama Cijelo vrijeme traženja rješenja bio sam prisiljen na empiriju, a ne znanost. Ipak, valjanost „POZITRONA PLUS" otkrića nužno je dokazati znanstvenim sredstvima, bez obzira na današnje mogućnosti i često moje osobne nemoći pred mnogim "zatvorenim vratima".

Mogućnosti su dvije:

 1. medicinskim sredstvima
 2. tehničkim sredstvima
 • Medicinska sredstva

Ova varijanta podrazumijeva primjenu encefalografa /EG/, koji će na ispitaniku pokazati stanje mozga u nekoliko faza: u neutralnom položaju i zatim u momentu kada ispitanik uđe u zonu djelovanja štetnih zračenja, te napokon stanje mozga nakon upotrebe „POZITRONA PLUS„

1990. u Vinogradskoj bolnici obavljeno je jedno takovo ispitivanje i to na Odjelu za kliničku neuro-fiziologiju. Pokus je realiziran u prisutnosti stručnjaka klinike i pod rukovodstvom docenta dr.sci. Mire Dabčević-Jeftić. Postupak je snimljen TV kamerom i emitiran u emisiji «Nedjeljom popodne».

Vrlo jasno se vidjela razlika u stanju mozga ispitanika prije ulaska tijela u zonu štetnog zračenja i nakon ulaska u nju. I kazaljke na grafičkom pisaču i skener na ekranu pokazali su dramatične promjene na mozgu prilikom ulaska u zonu štetnog zračenja, te smirenje nakon izlaska iz tog područja.

Tada nisam raspolagao nikakvom zaštitom od štetnog zračenja, pa nisam mogao registrirati stanje mozga one posljednje faze tj. nakon upotrebe zaštite. Ponavljanje istog sa primjenom „POZITRONA PLUS„ može potvrditi ili demantirati njegovu efikasnost.

 • Tehnička sredstva

Dokazivanje tehničkim sredstvima ovisi o sofisticiranosti aparata kojim se detektiraju izvori raznih zračenja. Nakon utvrđenja postojanja zračenja potrebno je definirati vrstu zračenja, /npr. i radijestezijskom metodom/, jačinu zračenja i odmah označiti tokove štetnih linija.

Nakon toga treba postaviti „POZITRONA PLUS„ i istim instrumentima ili metodama ustanoviti da li prije evidentirana zračenja i dalje pokazuju prisutnost ili su nestala ili im je samo snaga umanjena.

Jasno mi je da se neke frekvencije štetnog zračenja ne mogu detektirati, jednostavno zato što za to ne postoje adekvatni aparati. No, to nije slučaj sa trafostanicom, elektronskim aparatom, TV ekranom ili PC ekranom itd. Ukoliko instrumenti pokazuju razliku ili bitnu razliku u količini zračenja nakon primjene „POZITRON PLUS„ njegova vrijednost je potvrđena.

Naravno, ukoliko postoje neki drugi oblici testiranja „POZITRON PLUS „ treba ih svakako uzeti u obzir, kako bi se dobila potpunija slika. Tom prilikom treba imati na umu da neki izvori emitiraju zračenja na određenim frekvencijama koja štete ljudskom organizmu, dok drugi izvori emitiraju usputnu, sekundarnu, kolateralnu vrstu štetnog zračenja – koja nema veze sa primarnom funkcijom određenog uređaja. Npr. mobitel šalje i prima elektromagnetske valove određenih frekvencija koje nisu štetne za ljudski organizam, kao što nisu štetni signali stotina radio i tv stanica koji prolaze kroz naš organizam.

Međutim,ispitujuči štetno zračenje mobitela,ustanovio sam da on emitira štetno zračenje,u radijusu od 20-25 cm. Istim intenzitetom bez obzira da li je uključen (ON),ili isključen ( OF ).

To znači da neki njegov specifični element emitira štetno zračenje,bez obzira na njegovu osnovnu funkciju da šalje i prima signale.Usipio sam identificirati dotični element i pomoću minijaturnog „POZITRONA PLUS „ u potpunosti eliminirati štetno zračenje mobitela , kao cjeline.

Radio ili tv antena sama po sebi nije štetna, ali su štetna antenska pojačala. Niti gromobran nije štetan, ali to postaje kobaltni gromobran čiji su kraci okrenuti prema dolje i tada njegovo negativno zračenje prolazi poput lasera kroz sve prepreke, te pogađa ljudski organizam.

Pokušao sam u suratnji s profesorima Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu ( Dina Šimunić , Bonifačić ) , pomoću instrumenata s kojima oni raspolažu detekeirati prisutnost štetnih zračenja . Nismo uspjeli ! U jednom privatnom elektronskom laboratoriju uspjeli smo identificirati postojanje zračenja toka podzemnih voda , Hartmanove i Kirijeve mreže ali ne količinu njihovog štetnog zračenja , koja nedvojbeno postoji.

Osnovni problem u svim ovim i sličnim mjerenjima leži u tome da se mjerenje elektromagnetskog polja poistovječuje sa štetnim zračenjima . Tu počiva nesporazum ! Radi se o nečem sasvim drugom .Svako elektromagnetsko polje emitira istovremeno SEKUNDARNO zračenje na frekvencijama koje standarni instrumenti ne mogu registrirati . Mogu ih ,bez problema ,detektirati ljudi koje nazivamo „ekstrasensima „ ,radiestezisti i mnoge životinje ( psi , ptice ,, rode , krave , neke vrste biljaka itd.) Evo primjera.Kada sam s inžinjerom zaduženim za održavanje trafostanica izvršio mjerenje količinu štetnih zračenja koja emitira jedna trafo stanica , smještena u blizini dvokatnice stručnjak je sa svojim instrumentom za mjerenje elektromagnetskog polja ,ustanovio da je radijus tog polja oko 2 metra.

Prema postoječim propisima u okviru normale i prema tome bezopasan po zdravlje !

Radiestezijskim mjerenjm međutim , ustanvi sam da radijus SEKUNDARNOG , dakle štetetnog zračenja iznosi između 90 i 100 metara . Anketirao sam stanare kuće uz trafostanicu i doznao ono što sam i pretpostavljao. Neki su imali probleme s bolovima u raznim djelovima tijela , drugi s nesanicom ,nočnom znojenjem , prostatom ,jajnicima , sve poznati simptomi utjecaja štetnog zračenja što nerjetko dovodi do vrlo teških ,pa i po život opasnih bolesti !

Upravo te neidentificirane frekvencije djeluju štetno. Kako ih identificirati, nazvati, prepoznati – ne znam! U svakom slučaju, bilo koju metodu upotrijebili za provjeru valjanosti „POZITRON PLUS„ važno je da se mjerenja realiziraju na

 • neutralnom prostoru, bez utjecaja bilo kakvog zračenja
 • na prostoru kontaminiranom raznim izvorima
 • na istom prostoru nakon upotrebe „POZITRONA PLUS„

Ako se utvrdi razlika, a siguran da će se ona evidentno pokazati, vrijednost mog pronalaska će biti i znanstvenom metodama potvrđena.

Tek tada otvara se niz mogućnosti o načinu primjene „POZITRONA PLUSN„ i njegovoj eksploataciji u komercijalne svrhe.

Postoji ,uvrježeno , ali pogrješno mišljenje da svi strojevi .aparati i razni električni ili elektronnski uređaji , proizvode štetna zračenja po ljudsko zdravlje Naravno pogrješno !

Jer da je to tako onda bi sva ona elektromagnetska zračenja koja proizvde antene ( radio , tv bežična telefonija itd.) i čiji signali prolaze kroz naša tijela bili opsni za naše zdravlje, ali nisu

Miloni ljudi koji voze automobile , kamione ,avione , traktore...svi bi oni postali invalidi jer se u njihovoj neposrednoj blizini , u motorima , nalaze jaka elektromagnetska polja ,ali to nije tako! Ono što je stvarno opasno za ljudsko zdravlje su t.zv.patogena zračenja koja prozvode neki od navedenih uređaja kao kolateralno štetno zračenje a njihova frekvencija je opasna za ljude i životinje.Nažalost znanost ,još uvijek ne raspolaže s odgovarajućim instrumentima kojima se može izravno i pouzdano detektirati prisutnost patogenih zračenja.

To se ipak može i detektirati i dokazati posrednim putem ( na indirektan način ) . Naime sve što je ovdje u poglavlju POVIJEST OTKRIVANJA rečeno , proizilazi iz mojih iskustava i saznanja prije nego što sam uspio doći do sigurnih i znanstveno utemeljenih dokaza o ćemu će biti više rečeno u poglavlju DOKAZI

Što se tiče radiestezije treba reći lijedeće :

Radietezija je prirodna sposobnost koju posjeduju neki ljudi a omogućava im da mogu svojim tijelom detktirati prisutnost nekih pojava koja znanosti ili nisu poznata ili nisu još potvrđena .