KONTAKT

ALESANDAR SAŠA ZALEPUGIN

e-mail: zalepugin@gmail.com

Tel . 385 98233541

www.aleksandar sasha zalepugin.com

www.pozitronplus.com

LINKOVI SA INFORMACIJAMA NAMJENJENIM STRANOM TRŽIŠTU

httSAps://vimeo.com/239113158 english

https://vimeo.com/240148110?ref=em-v-share i ( hrvatski -- njemački )

JPP2 Company US - YouTube

Klikni na statičnu sliku da bi pokrenuo video


PORUKA

Captcha Code